นิทาน::มันสมอง

posted on 26 Mar 2009 13:49 by nk-nfe
นายผู้หญิงให้คนรับใช้ไปซื้อหัวลาหัวหนึ่งจากตลาด
"คุณนายจะซื้อหัวลานี่มาทำอะไรคะ?"     คนรับใช้ถาม
"ฉันจะให้นายผู้ชายกินมันสมองลา     ให้เขากลายเป็นคนงี่เง่า
จะได้เชื่อฟังฉันทุกอย่าง     แม่ของฉันเคยบอกเอาไว้"

นายผู้หญิงให้คนรับใช้วางหัวลาไว้ในกะละมังไม้     แล้ว
นายกับคนรับใช้ก็ช่วยกันยกไปไว้ที่ลานบ้าน     กำลังจะเริ่ม
ควักมันสมองลาออกมา     นายผู้ชายเดินไปพบเข้าพอดี
จึงพูดขึ้นว่า
    "นี่อะไรนะ?"

ภรรยาจึงโกหกสามีไปว่า     "อีกาตัวหนึ่งบินผ่านเราไป
ปากมันคาบหัวลานี้     พอมันอ้าปากหัวลาก็ตกลงมา
และลงในกะละมังพอดี"

นายผู้ชายไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลย     เชื่อในคำพูดของ
ภรรยาทั้งหมด แล้วเดินเข้าบ้านไป

คนรับใช้เห็นดังนั้นก็พูดขึ้นว่า     "คุณนายๆ     นายผู้ชายเพียงเห็นหัวลา
ก็โง่ขนาดนี้แล้ว     เห็นจะไม่ต้องให้ทานมันสมองลาแล้วมังคะ?"

 

Comment

Comment:

Tweet